Ý nghĩa của từ nậu là gì ?

nậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nậu nậu nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

nậu nghĩa là gì ?

Áo nẹp ngày xưa, mặc để đi rước. | . | Bọn, tụi. | : ''Cùng '''nậu''' với bọn ăn cắp.''

nậu nghĩa là gì ?

d. áo nẹp ngày xưa, mặc để đi rước.(đph) d. Bọn, tụi: Cùng nậu với bọn ăn cắp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nậu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nậu": . nau náu nâu nẫu nấu nậu nêu nếu nhau nhàu more...-Những từ có chứa "nậu": . Canh Nậu Cạnh N� [..]

nậu nghĩa là gì ?

d. áo nẹp ngày xưa, mặc để đi rước. (đph) d. Bọn, tụi: Cùng nậu với bọn ăn cắp.

nậu nghĩa là gì ?

(Phương ngữ) đầu nậu (nói tắt) dân nậu gỗ "Mất chồng như nậu mất trâu (...)" (Cdao)

A-Z