Ý nghĩa của từ nhỏ nhẻ là gì ?

nhỏ nhẻ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhỏ nhẻ nhỏ nhẻ nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

nhỏ nhẻ nghĩa là gì ?

t. (Nói năng, ăn uống) thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. Nói năng nhỏ nhẻ như cô dâu mới. Ăn nhỏ nhẻ từng miếng.

nhỏ nhẻ nghĩa là gì ?

(nói năng, ăn uống) nhẹ nhàng, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn nói năng nhỏ nhẻ như con gái

nhỏ nhẻ nghĩa là gì ?

t. (Nói năng, ăn uống) thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. Nói năng nhỏ nhẻ như cô dâu mới. Ăn nhỏ nhẻ từng miếng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhỏ nhẻ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nhỏ nhẻ": . nhà nho nhã nhặn nhá nhem nhai nhải nham nham nh [..]

nhỏ nhẻ nghĩa là gì ?

Thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. | : ''Nói năng '''nhỏ nhẻ''' như cô dâu mới.'' | : ''Ăn '''nhỏ nhẻ''' từng miếng.''

A-Z