Ý nghĩa của từ niềm nở là gì ?

niềm nở nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ niềm nở niềm nở nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

niềm nở nghĩa là gì ?

Vui vẻ, đầy nhiệt tình, tỏ ra mến khách. | : ''Tiếp đón '''niềm nở'''.''

niềm nở nghĩa là gì ?

t. (Tiếp đón) vui vẻ, đầy nhiệt tình, tỏ ra mến khách. Tiếp đón niềm nở.

niềm nở nghĩa là gì ?

t. (Tiếp đón) vui vẻ, đầy nhiệt tình, tỏ ra mến khách. Tiếp đón niềm nở.

niềm nở nghĩa là gì ?

(tiếp đãi) vui vẻ, tỏ ra nhiệt tình, mến khách chào hỏi niềm nở tiếp đãi niềm nở Đồng nghĩa: vồn vã

niềm nở nghĩa là gì ?

asaṭha (tính từ), assava (tính từ)

A-Z