Ý nghĩa của từ nịt là gì ?

nịt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nịt nịt nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

nịt nghĩa là gì ?

Dây giữ bít tất cho khỏi tuột. | . Thắt lưng. | Buộc chặt. | : '''''Nịt''' bụng chạy cho khỏi xóc. III.t..'' | : ''Chặt và sát vào người: áo '''nịt'''.'' | : ''Mặc '''nịt''' ngực, khó thở lắm.''

nịt nghĩa là gì ?

I. d. 1. Dây giữ bít tất cho khỏi tuột. 2. (đph). Thắt lưng. II. đg. Buộc chặt: Nịt bụng chạy cho khỏi xóc. III.t. Chặt và sát vào người: áo nịt; Mặc nịt ngực, khó thở lắm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nịt". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nịt": . nát n� [..]

nịt nghĩa là gì ?

I. d. 1. Dây giữ bít tất cho khỏi tuột. 2. (đph). Thắt lưng. II. đg. Buộc chặt: Nịt bụng chạy cho khỏi xóc. III.t. Chặt và sát vào người: áo nịt; Mặc nịt ngực, khó thở lắm.

nịt nghĩa là gì ?

thít chặt làm cho bó sát nịt bụng áo nịt ngực nịt chặt ống quần Danh từ (Phương ngữ) (dây) thắt lưng chiếc nịt da

A-Z