Ý nghĩa của từ Pizza Ghost là gì ?

Pizza Ghost nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Pizza Ghost Pizza Ghost nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

Pizza Ghost nghĩa là gì ?

Một trò chơi mà thường được chơi trong trạng thái say rượu của tâm. Bạn phải thu được munchies bằng bất cứ phương tiện cần thiết để bắt đầu chơi trò chơi. Người tham gia đặt hàng nhiều lát pizza. Khi munchies đi qua, pizza sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Trò chơi này thực sự thú vị và thực sự rất đáng sợ!

A-Z