Ý nghĩa của từ Pizzageddon là gì ?

Pizzageddon nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Pizzageddon Pizzageddon nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

Pizzageddon nghĩa là gì ?

Pizza ngon đến mức nó gây nên thời kỳ cuối cùng, trong đó Pizza-Messiah sẽ đánh bại Anti-Pizza-Christ.

A-Z