Ý nghĩa của từ Pizzagogo là gì ?

Pizzagogo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Pizzagogo Pizzagogo nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

Pizzagogo nghĩa là gì ?

Tên vá cho chuỗi sản phẩm pizzicato đã được đặt trước trong bộ tổng hợp Roland D-50. \u0026 Quot; Pizzagogo \u0026 quot; Dường như là một trò chơi chữ trên pizzicato.

A-Z