Ý nghĩa của từ pizza goal là gì ?

pizza goal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ pizza goal pizza goal nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

pizza goal nghĩa là gì ?

Một số đội khúc côn cầu chuyên nghiệp trao giải thưởng miễn phí cho người hâm mộ nếu họ đạt được một số mục tiêu nhất định trong trò chơi (nghĩa là 6). Mục tiêu pizza là mục tiêu đưa những người hâm mộ về nhà bằng pizza.

A-Z