vác meaning and definition

vác meaning

Vật mang trên vai. | : ''Ở rừng về, mang theo một.'' | : ''Củi.'' | Mang một vật nặng đặt trên vai. | : ''Ăn no '''vác''' nặng. (tục ngữ)'' | : ''Một anh dân quân vai '''vác''' nỏ (Nguyễn Đình Thi)''

vác meaning

đgt Mang một vật nặng đặt trên vai: Ăn no vác nặng (tng); Một anh dân quân vai vác nỏ (NgĐThi).dt Vật mang trên vai: ở rừng về, mang theo một củi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vác". Những từ phát âm/đánh vần giống như "vác": . vác vạc Vạc việc vốc vực. Những từ [..]

vác meaning

đgt Mang một vật nặng đặt trên vai: Ăn no vác nặng (tng); Một anh dân quân vai vác nỏ (NgĐThi). dt Vật mang trên vai: ở rừng về, mang theo một củi.

vác meaning

mang, chuyển (thường là vật nặng hoặc cồng kềnh) bằng cách đặt lên vai vác cuốc ra đồng vai vác một bao hàng nặng (Khẩu ngữ) mang ra, đưa ra để làm việc gì vác bài tập ra làm vác rổ đi chợ từ sáng (Thông t [..]

vác meaning

Vác là một thành phố thuộc hạt Pest, Hungary. Thành phố này có diện tích 61,6 km², dân số năm 2010 là 34115 người, mật độ 554 người/km².Thể loại:Hạt PestThể loại:Thành phố của Hungary

Read also:

AA meaning

The most commonly used type of battery

A_A meaning

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z