va meaning and definition

va meaning

Đại từ ngôi thứ ba, chỉ đàn ông dùng với ý coi thường. | : ''Suốt một đời '''va''' sẽ khổ sở (Đặng Thai Mai)'' | Chạm mạnh. | : ''Em bé ngã '''va''' vào ghế.''

va meaning

1 đgt Đại từ ngôi thứ ba, chỉ đàn ông dùng với ý coi thường: Suốt một đời va sẽ khổ sở (ĐgThMai).2 đgt Chạm mạnh: Em bé ngã va vào ghế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "va". Những từ phát âm/đánh vần giống như "va": . V va và vả vá vạ vai vài vải vại more...-Nh� [..]

va meaning

1 đgt Đại từ ngôi thứ ba, chỉ đàn ông dùng với ý coi thường: Suốt một đời va sẽ khổ sở (ĐgThMai). 2 đgt Chạm mạnh: Em bé ngã va vào ghế.

va meaning

1.Động từ
đụng mạnh (thường là không may, không cố ý) giữa hai người, hai vật hoặc giữa người với vật.
Ví dụ: va đầu vào tường
rét quá, hai hàm răng va vào nhau lập cập
(Đồng nghĩa: cộc, cụng, va chạm)
2. Đại từ
(Phương ngữ, Khẩu ngữ) như vả.

va meaning

Kỹ thuật - điện lạnh VA

va meaning

(tk. Sùi vòm họng), tình trạng quá phát của amiđan vòm họng dưới dạng một u sùi. Lúc mới sinh, amidan vòm họng chỉ dài khoảng 2mm. Qua những đợt viêm mũi – họng cấp tính tái phát, amidan vòm họng tăng trưởng về khối lượng. Ngày nay quen gọi là V.A. Khi phì đại đến mức gây [..]

va meaning

đụng mạnh (thường là không may, không cố ý) va đầu vào tường rét quá, hai hàm răng va vào nhau lập cập Đồng nghĩa: cộc, cụng, va chạm Đại từ (Phương ngữ, Khẩu ngữ) như vả.

Read also:

AA meaning

The most commonly used type of battery

A_A meaning

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z