Ý nghĩa của từ Pizzaghetti là gì ?

Pizzaghetti nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Pizzaghetti Pizzaghetti nghĩa là gì?
9/10 1 bài đánh giá

Pizzaghetti nghĩa là gì ?

1. (danh từ) Sự kết hợp của một bánh pizza và spaghetti. Bữa ăn này, quyết định ẩm thực tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn, có thể được phục vụ dưới nhiều hình thức khác nhau. Pizza với spaghetti ở bên\r B. Pizza với nước sốt spaghetti ở trên cùng\r C. Pizza với spaghetti và nước sốt trên top2. (Danh từ) Bất kỳ quyết định xấu mà rõ ràng là xấu với mọi người khác nhưng bạn. Cũng có thể được sử dụng để mô tả một sai lầm nghiêm trọng bạn đã thực hiện.

A-Z